Οροι & Προυποθεσεις

TachoPlus
SERVER FLEX

Το TachoPlus SERVER FLEX Edition σας προσφέρει όλες τις λειτουργίες και τα πλεονεκτήματα του δοκιμασμένου TachoPlus PC Edition.

Το TachoPlus SERVER FLEX Edition σάς δίνει τη δυνατότητα να αρχειοθετείτε και να ελέγχετε πλήρως τα δεδομένα της κάρτας προγράμματος οδήγησης και τα δεδομένα του ταχογράφου για πολλούς σταθμούς εργασίας με μια κεντρική βάση δεδομένων.

Το TachoPlus SERVER FLEX υποστηρίζει όλα τα στοιχεία υλικού που βασίζονται στο πρότυπο της ΕΕ, όπως VDO® DownloadKey, Actia® D-Box, Stoneridge® Optac και πολλά άλλα για ανταλλαγή δεδομένων. 


Μια λειτουργία ημερολογίου παρέχει συνεχείς πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση αρχειοθέτησης και σας υπενθυμίζει καθορισμένους κύκλους αρχειοθέτησης για κάρτες οδηγού και δεδομένα οχήματος. Τα δεδομένα αρχειοθετούνται σε μια επαγγελματική βάση δεδομένων SQL με αυτοματοποιημένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων για μέγιστη προστασία των πολύτιμων δεδομένων σας.

Η αποφασιστική διαφορά είναι ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TachoPlus SERVER FLEX ως μια ισχυρή λύση πελάτη-διακομιστή με κεντρική βάση δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις πολλών σταθμών εργασίας.

Επωφεληθείτε από την επεκτασιμότητα και την ευελιξία του TachoPlus SERVER FLEX για να οργανώσετε αποτελεσματικά τη διαχείριση δεδομένων ταχογράφου στον οργανισμό σας.

Χαρακτηριστικά

- Ευέλικτο σύστημα αδειών, με βάση τον αριθμό των ταυτόχρονων χρηστών
- Ανάγνωση και ανάλυση καρτών οδηγών και εταιρικών καρτών μέσω συσκευών ανάγνωσης καρτών ή αρχείων
- Άμεση μεταφορά δεδομένων από πολλά κλειδιά λήψης
- Ασφαλής αρχειοθέτηση δεδομένων με έλεγχο των δεδομένων που λείπουν
- Σαφής και πλήρης γραφική αναπαράσταση των δεδομένων
- Εκφραστικές εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές
- Υποστήριξη για την εκπαίδευση οδηγών και τη βεβαίωση δραστηριότητας
- Εξέταση παραβάσεων του νόμου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 561/2006, τον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 165/2014,
   Οδηγία EC 2002-15, DE-FPersV,
- Καταγραφή και αξιολόγηση διορθωτικών επιλογών, απουσιών και πρόσθετων εργασιών
- Προκαταρκτικός έλεγχος και παροχή δεδομένων για επιθεώρηση από τις αρχές
- Αποστολή δεδομένων κάρτας προγράμματος οδήγησης μέσω e-mail
- Χρήση βάσης δεδομένων SQL με αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων
- Επεκτάσιμη λύση πελάτη-διακομιστή για χρήση με κεντρική βάση δεδομένων
- Υποστήριξη πολλών χρηστών για ταυτόχρονη πρόσβαση από διαφορετικούς σταθμούς εργασίας
- Επεκτασιμότητα και ευελιξία για προσαρμόσιμο αριθμό σταθμών εργασίας και μέγεθος βάσης δεδομένων
- Απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε υπάρχουσες υποδομές πληροφορικής και επιχειρηματικές εφαρμογές
- Υποστήριξη για ένα ευρύ φάσμα στοιχείων υλικού για την ανταλλαγή δεδομένων
- Αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων με λειτουργίες αναζήτησης, φιλτραρίσματος, αναφοράς και εξαγωγής
- Αυτοματοποιημένη μεταφορά δεδομένων από τερματικά λήψης και συστήματα απομακρυσμένης λήψης

Τα πλεονεκτήματα με
Tachoplus SERVER FLEX

Κεντρική διαχείριση δεδομένων για πολλούς σταθμούς εργασίας

Αποτελεσματική διαχείριση και κοινή πρόσβαση σε δεδομένα ταχογράφου από διαφορετικούς σταθμούς εργασίας.

Ευέλικτο και επεκτάσιμο για αυξανόμενες απαιτήσεις

Το TachoPlus SERVER FLEX Edition μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις αυξανόμενες ανάγκες της εταιρείας σας. Μπορείτε εύκολα να επεκτείνετε τόσο τον αριθμό των σταθμών εργασίας όσο και το μέγεθος της βάσης δεδομένων.

Υψηλή ασφάλεια δεδομένων χάρη στην αξιόπιστη προστασία

Ασφαλίστε τα δεδομένα του ταχογράφου σας με μια κεντρική βάση δεδομένων και μηχανισμούς αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων για να εξασφαλίσετε αξιόπιστη προστασία από απώλεια δεδομένων.

Αποτελεσματική διαχείριση και αναφορά δεδομένων

Οι ολοκληρωμένες λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων του TachoPlus SERVER FLEX σάς επιτρέπουν να διαχειρίζεστε τα δεδομένα αποτελεσματικά, να δημιουργείτε αναφορές και να αποκτάτε πολύτιμες πληροφορίες.

Απρόσκοπτη συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων

Διευκολύνετε τη συνεργασία και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών χρηστών και σταθμών εργασίας με την αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή του TachoPlus SERVER FLEX.

ΜονΑδες επΕκτασης

Λεωφορείο - επιστροφή φόρου ορυκτελαίων

Είτε εκδηλώσεις ανεφοδιασμού, επιστροφή φόρου ορυκτελαίων είτε μηνιαία χιλιόμετρα - με το TachoPlus BUS έχετε μια έξυπνη λύση και για εταιρείες λεωφορείων.

DLC - Απλός έλεγχος άδειας οδήγησης

Στην άδεια οδήγησης επισυνάπτεται σφραγίδα EFID στεγανή και πλαστογραφημένη. Αυτό επιτρέπει στον οδηγό να ελέγχει την άδειά του με την ανέπαφη συσκευή ανάγνωσης την ίδια στιγμή που διαβάζεται η κάρτα οδηγού.

FExpenses - υπολογισμοί εξόδων

Επιτρέπει τον καθορισμό και την καταγραφή των ποσοστών εξόδων, διαφοροποιημένων ανά ομάδα εργαζομένων. Μπορείτε επίσης να ορίσετε και να καταγράψετε ελεύθερα πρόσθετες ώρες εργασίας και ερμηνείες.

Expert - Εκτεταμένες αναλύσεις

Αυτή η πρόσθετη λειτουργία TachoPlus περιέχει πρόσθετες επαγγελματικές λειτουργίες που χρειάζονται  μόνο οι αρχές ελέγχου. Τροχαία-Επιθεώρηση εργασίας.

Σάρωση - ανάγνωση δίσκου διαγράμματος

Μπορείτε να καταγράψετε τους προηγούμενους δίσκους γραφημάτων με οποιονδήποτε σαρωτή και να τους συνδυάσετε αυτόματα με τα ψηφιακά δεδομένα, ώστε οι χρόνοι λειτουργίας του προγράμματος οδήγησης να καταγράφονται πλήρως. Για να βελτιωθεί η απόδοση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας εξειδικευμένος σαρωτής τροφοδοσίας για μεγάλο αριθμό δίσκων ταχογράφου.Χρόνοι μετατόπισης - Ρυθμιζόμενα χρονικά εύρη

Ξεχωριστή μέτρηση χρόνου για διαμορφώσιμες ώρες της ημέρας ή της νύχτας, τις οποίες μπορείτε να εμφανίσετε σε ξεχωριστές στήλες στις αναφορές.

Στατιστικά - Μείωση
παραβάσεις και πρόστιμα

Με το TachoPlus, μπορείτε να παρακολουθείτε τις παραβάσεις και τα πρόστιμα ανά πάσα στιγμή και να μειώσετε το περιττό κόστος μακροπρόθεσμα.

Χρόνος - Διαχείριση χρόνου

Δημιουργία επισκόπησης, διαφάνειας και ασφάλειας κατά την καταγραφή του χρόνου εργασίας και συνεπώς για τη λογιστική μισθοδοσίας. Με το TachoPlus TIME, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τον χρόνο εργασίας των προγραμμάτων οδήγησης σας να καταγράφουν μέχρι το λεπτό.tachoexpert

Έχετε κάποιες
ερωτήσεις;

Θα χαρούμε
να σας δώσουμε απαντήσεις.

Μάθετε γιατί το TachoPlus είναι μία από τις κορυφαίες λύσεις λογισμικού για δεδομένα ταχογράφου στην Ευρώπη.

Σημαντικές, σαφείς γραφικές παραστάσεις.