Οροι & Προυποθεσεις

TachoPlus PC

Το TachoPlus PC είναι μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης δεδομένων ταχογράφου για μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις με έναν σταθμό εργασίας.

Το TachoPlus PC καλύπτει όλες τις νομικές απαιτήσεις για την αρχειοθέτηση και τον έλεγχο των δεδομένων της ψηφιακής κάρτας οδηγού και των ψηφιακών δεδομένων από την συσκευή ψηφιακού ταχογράφου.

Το TachoPlus PC σάς δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τους χρόνους οδήγησης, εργασίας και ανάπαυσης των οδηγών και παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τον προγραμματισμό μελλοντικών εργασιών.

Το TachoPlus PC υποστηρίζει όλες τις συσκευές που βασίζονται στο πρότυπο της ΕΕ για την ανταλλαγή δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: VDO® DownloadKey, Actia® D-Box, Stoneridge® Optac.

Μια λειτουργία ημερολογίου παρέχει συνεχείς πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση αρχειοθέτησης και σας υπενθυμίζει καθορισμένους κύκλους αρχειοθέτησης για κάρτες οδηγού και δεδομένα οχήματος. Τα δεδομένα αρχειοθετούνται σε μια επαγγελματική βάση δεδομένων SQL με αυτοματοποιημένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων για μέγιστη προστασία των πολύτιμων δεδομένων σας.

Το TachoPlus PC επιτρέπει επίσης το χειρισμό των δεδομένων αντικατάστασης, π.χ. για ταξίδια χωρίς κάρτα οδηγού. Το TachoPlus PC δημιουργεί επίσης αρχεία καταγραφής διόρθωσης σε περίπτωση λανθασμένης λειτουργίας του ταχογράφου – όπως λείπει διακόπτης παύσης.

Οι παροχές μας καλύπτουν όλες τις ανάγκες του διαχειριστή και επιτρέπουν την πρακτική αξιοποίηση του προγράμματος TachoPlus PC στις καθημερινές λειτουργίες του στόλου: είτε με καλώδιο λήψης, έναν αυτόνομο σταθμό ανάγνωσης ή λογισμικό για την αυτοματοποιημένη αξιολόγηση δίσκων ταχογράφου.

Χαρακτηριστικά

- Ανάγνωση και ανάλυση καρτών οδηγών και εταιρικών καρτών μέσω συσκευών ανάγνωσης καρτών ή αρχείων
- Άμεση μεταφορά δεδομένων από πολλά κλειδιά λήψης
- Ασφαλής αρχειοθέτηση δεδομένων με έλεγχο των δεδομένων που τυχόν λείπουν
- Σαφείς, πλήρεις γραφικές αναπαραστάσιες των δεδομένων
- Αναλυτικές εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές
- Υποστήριξη για την εκπαίδευση οδηγών και τη βεβαίωση δραστηριότήτων
- Καταγραφή παραβάσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 561/2006, τον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 165/2014,
   Οδηγία EC 2002-15, DE-FPersV,
- Καταγραφή και καταχώριση διορθωτικών επιλογών, απουσιών και πρόσθετων εργασιών
- Προκαταρκτικός έλεγχος και παροχή δεδομένων για επιθεώρηση από τις αρχές
- Αποστολή δεδομένων κάρτας οδηγού μέσω e-mail
- Χρήση βάσης δεδομένων SQL με αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων

Τα πλεονεκτήματα με
Tachoplus PC

Αποτελεσματική παρακολούθηση των χρόνων οδήγησης, εργασίας και ανάπαυσης

Με το TachoPlus PC, μπορείτε να παρακολουθείτε τη συμμόρφωση των οδηγών σας με τους νομικούς κανονισμούς σχετικά με τις ώρες εργασίας.

Αρχειοθετήστε σωστά τα δεδομένα της κάρτας προγράμματος οδήγησης και τα δεδομένα του ταχογράφου

Χάρη στον υπολογιστή TachoPlus, μπορείτε να αρχειοθετήσετε και να ελέγξετε δεδομένα ψηφιακού ταχογράφου σύμφωνα με τη νομοθεσία

Σαφής οπτικοποίηση και ενημερωτικές αναφορές

Tο TachoPlus PC σάς παρέχει καθαρά γραφικά και αναφορές, ώστε να βλέπετε σημαντικές πληροφορίες με μια ματιά.

Μεταφέρετε ευέλικτα δεδομένα από διαφορετικά στοιχεία υλικού

Tο TachoPlus PC υποστηρίζει μια ποικιλία στοιχείων υλικού και έτσι επιτρέπει την ευέλικτη και ομαλή μεταφορά δεδομένων.

Eπεκτασιμότητα με πρόσθετες μονάδες για το λογισμικό

Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να επεκτείνετε το TachoPlus PC με πρόσθετες μονάδες και να κάνετε τη διαχείριση των δεδομένων του ταχογράφου σας ακόμα πιο αποτελεσματική.

ΜονΑδες επΕκτασης

Λεωφορείο - επιστροφή φόρου ορυκτελαίων

Είτε εκδηλώσεις ανεφοδιασμού, επιστροφή φόρου ορυκτελαίων είτε μηνιαία χιλιόμετρα - με το TachoPlus BUS έχετε μια έξυπνη λύση και για εταιρείες λεωφορείων.

DLC - Απλός έλεγχος άδειας οδήγησης

Στην άδεια οδήγησης επισυνάπτεται σφραγίδα EFID στεγανή και πλαστογραφημένη. Αυτό επιτρέπει στον οδηγό να ελέγχει την άδειά του με την ανέπαφη συσκευή ανάγνωσης την ίδια στιγμή που διαβάζεται η κάρτα οδηγού.

FExpenses - υπολογισμοί εξόδων

Επιτρέπει τον καθορισμό και την καταγραφή των ποσοστών εξόδων, διαφοροποιημένων ανά ομάδα εργαζομένων. Μπορείτε επίσης να ορίσετε και να καταγράψετε ελεύθερα πρόσθετες ώρες εργασίας και ερμηνείες.

Expert - Εκτεταμένες αναλύσεις

Αυτή η πρόσθετη λειτουργία TachoPlus περιέχει πρόσθετες επαγγελματικές λειτουργίες που χρειάζονται  μόνο οι αρχές ελέγχου. Τροχαία-Επιθεώρηση εργασίας.

Σάρωση - ανάγνωση δίσκου διαγράμματος

Μπορείτε να καταγράψετε τους προηγούμενους δίσκους γραφημάτων με οποιονδήποτε σαρωτή και να τους συνδυάσετε αυτόματα με τα ψηφιακά δεδομένα, ώστε οι χρόνοι λειτουργίας του προγράμματος οδήγησης να καταγράφονται πλήρως. Για να βελτιωθεί η απόδοση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας εξειδικευμένος σαρωτής τροφοδοσίας για μεγάλο αριθμό δίσκων ταχογράφου.

Χρόνοι μετατόπισης - Ρυθμιζόμενα χρονικά εύρη

Ξεχωριστή μέτρηση χρόνου για διαμορφώσιμες ώρες της ημέρας ή της νύχτας, τις οποίες μπορείτε να εμφανίσετε σε ξεχωριστές στήλες στις αναφορές.

Στατιστικά - Μείωση
παραβάσεις και πρόστιμα

Με το TachoPlus, μπορείτε να παρακολουθείτε τις παραβάσεις και τα πρόστιμα ανά πάσα στιγμή και να μειώσετε το περιττό κόστος μακροπρόθεσμα.

Χρόνος - Διαχείριση χρόνου

Δημιουργία επισκόπησης, διαφάνειας και ασφάλειας κατά την καταγραφή του χρόνου εργασίας και συνεπώς για τη λογιστική μισθοδοσίας. Με το TachoPlus TIME, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τον χρόνο εργασίας των προγραμμάτων οδήγησης σας να καταγράφουν μέχρι το λεπτό.

tachoexpert

Έχετε κάποιες
ερωτήσεις;

Θα χαρούμε
να σας δώσουμε απαντήσεις.

Μάθετε γιατί το TachoPlus είναι μία από τις κορυφαίες λύσεις λογισμικού για δεδομένα ταχογράφου στην Ευρώπη.

Σημαντικές, σαφείς γραφικές παραστάσεις.