Κεραία απομακρυσμένου ελέγχου DSRC

Κανονισμοί

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ορίζει ότι ο ταχογράφος πρέπει να είναι εξοπλισμένος με λειτουργία τηλεπικοινωνίας που θα επιτρέπει στις αρχές ελέγχου να διαβάζουν πληροφορίες ταχογράφου από διερχόμενα οχήματα χρησιμοποιώντας εξοπλισμό εξ' αποστάσεως (απομακρυσμένος αναγνώστης επικοινωνίας έγκαιρης ανίχνευσης REDCR), συγκεκριμένα, εξοπλισμός ελέγχου DSRC πουγγ συνδέεται ασύρματα χρησιμοποιώντας διασυνδέσεις αποκλειστικής επικοινωνίας μικρής εμβέλειας CEN 5,8 Ghz (DSRC). Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι αυτή η λειτουργία προορίζεται να χρησιμεύσει μόνο ως φίλτρο για την επιλογή οχημάτων για πιο ενδελεχή επιθεώρηση και δεν αντικαθιστά την επίσημη διαδικασία επιθεώρησης όπως ορίζεται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Ασφάλεια δεδομένων

Η πρόσβαση στα κοινοποιούμενα δεδομένα περιορίζεται στις αρμόδιες αρχές  που είναι εξουσιοδοτημένες να ελέγχουν τις παραβάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 που αφορούν τον ταχογράφο.

Τα δεδομένα που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας είναι τα αποκλειστικά απαραίτητα για τους σκοπούς των στοχευμένων καθ' οδόν ελέγχων.

Σκοπός του μηχανισμού αυτού είναι να ελεγχθούν μόνο τα οχήματα στα οποία υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθεί παραποιημένος ταχογράφος.

DSRC RTM RP Light

Προσιτό σύστημα DSRC RTM που χρησιμοποιείται σε λειτουργία πλήρους ταχύτητας του οχήματος.
Σύστημα που διαθέτει μπαταρία και είναι πλήρως φορητό ώστε να επιτρέπει γρήγορη εγκατάσταση.

Η κεραία DSRC μπορεί να είναι τοποθετημένη στο όχημα ή σε τρίποδο. Το σετ συνοδεύεται από μια εφαρμογή Android  που ονομάζεται Perfect Driver και περιλαμβάνει επιλογές φιλτραρίσματος RTM.

Η εύκολη σύνδεση Bluetooth προσφέρει ευκολία στο χρήστη.


Χωρίς περαιτέρω κόστος άδειας χρήσης ή περιορισμούς αριθμού χρηστών.

DSRC RTM Visual

Σύστημα που βασίζεται σε λογισμικό PresTacho (Windows) ή Android App Perfect Driver, σχεδιασμένο για διάφορα σενάρια ελέγχου με ταχύτητα οχήματος έως 200 km/h.

Η κεραία μπορεί να τοποθετηθεί σε τρίποδη σταθερή βάση,  μέσα σε όχημα επιθεώρησης για έλεγχο εν κινήσει (π.χ. παράθυρο αυτοκινήτου) ή σε γερανογέφυρες δρόμου για μόνιμες σταθερές επιθεωρήσεις.

Ανάλογα με τις ανάγκες και τον επιλεγμένο τρόπο ελέγχου, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιεί έως και δύο κάμερες για την καταγραφή του οχήματος που ελέγχεται - μπροστινό και πλευρικό τμήμα του οχήματος.

Χωρίς επιπλέον κόστος ή περιορισμούς άδειας χρήσης.