Διαγνωστικό ταχογράφων TT2010

Tachograph Tester TT2010

Το διαγνωστικό ταχογράφων ΤΤ2010 χρησιμοποιείται για την εκτέλεση εγκατάστασης, επαλήθευσης, επιθεώρησης και επισκευής αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων ταχογράφων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Ταχογράφοι που υποστηρίζει

 • Actia S.A.: SMARTACH;
 • Stoneridge Electronics AB: SE5000, SE5000-8;
 • EFKON AG, Intellic GmbH: EFAS-3, EFAS-4, EFAS RUS;
 • Continental Automotive GmbH (Siemens VDO): 1381 up to DTCO 4.0, 3283.

Και αναλογικούς ταχογράφους

 • ACTIA-POLTIK: 026, 028;
 • Stoneridge Electronics AB (VEEDER-ROOT): 2400 and 8400 series;
 • KIENZLE, Continental Automotive GmbH (Siemens VDO): 1311, 1314, 1318, 1319, 1324
 • MOTOMETER: EGK 100;
 • Sara Electronique: SE2306;

Το διαγνωστικό TT2010 μπορεί να τροφοδοτηθεί από δύο ανεξάρτητες πηγές ενέργειας:

 • τέσσερις αντικαταστάσιμες μπαταρίες AA 1,5 V ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 1,2 V
 • εξωτερικό τροφοδοτικό DC με εύρος τάσης 9-30 V

Η συσκευή μπορεί να τροφοδοτηθεί απευθείας από το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος (πρίζα αναπτήρα)
χρησιμοποιώντας τα καλώδια τροφοδοσίας που περιλαμβάνονται στο σετ TT2010

Χαρακτηριστικά

 • Έγχρωμη οθόνη LCD 3,0 TFT
 • Εύκολα ορατό σύστημα συνεχούς παρακολούθησης μπαταρίας
 • Υποδοχές υψηλής μηχανικής αντοχής
 • Αυτόματη αναγνώριση του τύπου ψηφιακού ταχογράφου
 • Δυνατότητα ελεγχου του αισθητήρα κίνησης συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης της παροχής ρεύματος με εικό αισθητήρα μέτρησης, προκειμένου να εντοπιστούν οι πιο συνηθισμένες προσπάθειες χειρισμού
 • Δυνατότητα εκτέλεσης αναφοράς βαθμονόμησης και επαλήθευσης σε ψηφιακό ταχογράφο, μονάδα DSRC και αισθητήρα κίνησης
 • Εκτύπωση της πινακίδας εγκατάστασης ψηφιακού ταχογράφου σε εκτυπωτή ετικετών συνδεδεμένο απευθείας στο TT2010
 • Επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας.