Οροι & Προυποθεσεις

TACHOPLUSWEB

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Οι πληροφορίες σχετικά με τις περιόδους οδήγησης, εργασίας και ανάπαυσης του οδηγού πρέπει να είναι διαθέσιμες στην εταιρεία. Είναι επίσης σημαντικό αυτές οι πληροφορίες να είναι εύκολα προσβάσιμες για αξιολόγηση και εκτύπωση.

Τα ψηφιακά δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του οδηγού και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό μελλοντικών δρομολογίων.

Διαθέτει:

 • Ασφαλής αρχειοθέτηση δεδομένων με έλεγχο των δεδομένων που λείπουν.
 • Σαφής και πλήρης γραφική αναπαράσταση.
 • Σημαντικές εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές.
 • Αναφορά παραβάσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό 561/2006 της ΕΕ και την ΕΚ 2002/15
 • Αξιοποίηση των δεδομένων με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης ( απουσίες οδηγών-πρόσθετες εργασίες).
 • Προκαταρκτικός έλεγχος και παροχή δεδομένων για τις αρχές ελέγχου.
 • Αυτοματοποιημένη αποστολή δεδομένων κάρτας οδηγού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Ανάλυση των κανονισμών EU VO 561/2006 & EG 2002/15, DE-FPersV, AETR, CH-ARV 1 & 2.
 • Σύνδεση με προεγκατεστημένα συστήματα τηλεματικής από τις αντιπροσωπείες (RIO,FLEETBOARD) και συνεργασία μέσω API με άλλα τηλεματικά συστήματα.
 • Ελληνική γλώσσα.

Το TachoPlusWeb είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα για αρχειοθέτηση και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων ταχογράφου. Χωρίς επένδυση σε λογισμικό και τις κοστοβόρες συντηρήσεις του υπάρχει μια πολύ αποτελεσματική λύση διαθέσιμη, η οποία προσφέρει περισσότερα ωφέλη από την απλή κάλυψη των νομικών απαιτήσεων. Παρέχει πρόσβαση στην πλατφόρμα από οποιοδήποτε σημείο βρίσκεστε. Υποστηρίζει την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων στο σύστημά   του από όλα τα συστήματα τηλεματικής. Με υψηλά πρότυπα ασφάλειας δεδομένων και μια ολοκληρωμένη υποστήριξη πελατών το TachoPlus-cloud είναι η απάντηση στις υψηλές απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

 • Πρόσβαση από οποιαδήποτε τοποθεσία, από την εταιρία, το σπίτι, το κινητό τηλέφωνο όλο το 24ωρο.
 • Άμεσα διαθέσιμο χωρίς εγκατάσταση, σέ διαδικτυακή πλατφόρμα των Windows χωρίς περαιτέρω εγκαταστάσεις σε υπολογιστή.
 • Είναι πάντα ενημερωμένο. Η τελευταία έκδοση θα είναι πάντα διαθέσιμη και θα εγκαθίσταται αυτόματα.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη. Εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας προσφέρει εξαιρετική υποστήριξη των εφαρμογών του TachoPlus Web.
  Χωρίς κόστος επένδυσης. Πληρώνετε μόνο ό,τι χρειάζεστε δίχως επένδυση και συντήρηση λογισμικού.
 • Υψηλή ασφάλεια δεδομένων.
  Η σύγχρονη τεχνολογία κρυπτογράφησης προστατεύει από ανεπιθύμητες προσβάσεις.
 • Αυτόματη μεταφορά δεδομένων. Απόλυτη συνεργασία με συσκευές απομακρυσμένης λήψης δεδομένων.
 • Αυτόματη λήψη από  πλατφόρμες τηλεματικών συστημάτων.

Αυτόματες αναφορές μέσω email.

O διαχειριστής του στόλου οχημάτων λαμβάνει μία φορά την εβδομάδα email με τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο κοντινό μέλλον και σχετίζονται με τις μεταφορτώσεις, τις βαθμονομήσεις των ταχογράφων και τις ανανεώσεις των καρτών οδηγού. Ο διαχειριστής λαμβάνει επίσης και αναφορά παραβάσεων οδηγού αμέσως μετά την μεταφόρτωση της κάρτας του στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 581/2010 της 1ης Ιουλίου 2010 οι τακτικές τηλεφορτώσεις δεδομένων που έχουν καταγραφεί από τη μονάδα επί οχήματος και την κάρτα οδηγού είναι απαραίτητες ώστε να καθίστανται δυνατά ο αποτελεσματικός έλεγχος του οδηγού και η συμμόρφωση της επιχείρησης με τις διατάξεις για τους χρόνους οδήγησης, καθώς και τις περιόδους ανάπαυσης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006.


Ακολούθως κρίνεται απαραίτητη η μεταφόρτωση και ανάλυση των δεδομένων από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2002/15/ΕΚ για τα εργασιακά, ο οποίος προσαρμόστηκε στην Ελλάδα με το προεδρικό διάταγμα 167/2006. Η μη τήρηση των ψηφιακών δεδομένων οδηγού και οχήματος από την εκάστοτε επιχείρηση συνιστά σοβαρή παράβαση.


Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην εγκύκλιο του υπουργείου μεταφορών από τις 23 Μαρτίου του 2012 με θέμα: « Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών - διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των Κανονισμών (ΕΟΚ) 3821/85 και (ΕΚ) 561/2006».
 

Για την μεταφόρτωση των δεδομένων από την μονάδα του οχήματος, τον ταχογράφο δηλαδή, είναι απαραίτητη η χρήση κάρτας εταιρείας , την οποία προμηθεύεστε ύστερα από σχετική αίτηση στο Υπουργείο Μεταφορών.
 

Η πρώτη σύνδεση του ταχογράφου με την κάρτα εταιρείας θα γίνει από εμάς, εκπαιδεύοντας  ταυτόχρονα άτομο που θα μας υποδείξετε για την πραγματοποίηση των συνδέσεων στα υπόλοιπα οχήματα.


Η εταιρεία σας υποχρεούται να ενημερώνει τους οδηγούς της για τις πιθανές παραβάσεις τους, με σκοπό την συμμόρφωσή τους και, εν κατακλείδι, τη σύννομη λειτουργία της επιχείρησης. Το λογισμικό πρόγραμμα  δίνει την δυνατότητα να ελέγχετε αν ο οδηγός σας κάνει ορθή χρήση του ταχογράφου και των ωρών εργασίας – ανάπαυση, χειροκίνητη καταχώρηση δραστηριοτήτων.


Σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να ελέγχετε αν ο οδηγός σας οδήγησε άλλο όχημα εκτός από αυτό της εταιρείας σας , αν τοποθετήθηκε άλλη κάρτα οδηγού σε όχημα της εταιρείας, αν χρησιμοποιήθηκε κάρτα οδήγησης ή δεν χρησιμοποιήθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα.

Oι οδηγοί αμέσως μετά την μεταφόρτωση των δεδομένων στο TachoPlusWeb λαμβάνουν στο κινητό τους μέσω της εφαρμογής τις εξής  πληροφορίες:

 

 • Ενημέρωση για την ημερομηνία επόμενης μεταφόρτωσης.
 • Ενημέρωση για την ημερομηνία λήξης της κάρτας οδηγού.
 • Ενημέρωση για τις παραβάσεις που έχει υποπέσει ο οδηγός ανά μήνα.
 • Ενημέρωση για τους υπολειπόμενους χρόνους οδήγησης της 1ης και 2ης  εβδομάδας.
tachoexpert

Δοκιμαστική εγγραφή στο πρόγραμμα TACHOPLUS

Σημαντικές, σαφείς γραφικές παραστάσεις.