ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Αξιολόγηση: Δεν αξιολογήθηκε ακόμη

Η έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργιας ψηφιακού ταχογράφου (βαθμονόμηση) , αποτελεί την επικαιροποίηση των παραμέτρων και των δεδομένων του ψηφιακού ταχογράφου. Πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου του συνολικού συστήματος καταγραφής δεδομένων του οχήματος (συσκευή ταχογράφου , καλωδιώσεις , δότης παλμού - βαλβίδα) , εισάγοντας στην συσκευή την αντίστοιχη κάρτα εγκεκριμένου συνεργείου. Αφού μετρηθούν οι παλμοί του οχήματος (W/K) και μεταφορτωθούν τα γεγονότα και σφάλματα από την μαζική μνήμη του ταχογράφου , ακολουθεί η έκδοση - εκτύπωση του πιστοποιητικού από ηλεκτρονικό πρόγραμμα εγκεκριμμένο από την Ε.Ε. (κανονισμός ΕΚ αριθ. 561/2006) , εξασφαλίζοντας έτσι την ύπαρξη αρχείων - αντιγράφου του πιστοποιητικού ελέγχου σε περίπτωση πιθανής απώλειάς του.  Στο πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του συστήματος καταγραφής (ταχογράφος) , αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη , του οχήματος και της συσκευής του ταχογράφου με τον α/α του δότη παλμών. Κατόπιν το όχημα σφραγίζεται σ' όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο σημεία με τον κωδικό του συνεργείου και αλλάζεται η ενσωματωμένη στην ψηφιακή συσκευή μπαταρία , όπου αυτό είναι απαραίτητο. Ο κωδικός ο οποίος υπάρχει στις σφραγίδες , πρέπει να ταυτίζεται με τον αναγραφόμενο στο πιστοποιητικό κωδικό. Τέλος , επικολλάται στο πλαίσιο της πόρτας του οδηγού το ταμπελάκι ελέγχου στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του οχήματος , του ελεγκτή καθώς και οι αριθμοί W,K,L που έχουν προκύψει απο την μέτρηση-έλεγχο του οχήματος. Η έκδοση του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας πραγματοποιείται σε δυο χρόνια από την ημερομηνία της έκδοσής και δεν πρέπει να συνδέεται χρονικά με τον έλεγχο του ΚΤΕΟ.

Γνώμες πελατών

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το προϊόν ακόμη.