ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Αξιολόγηση: Δεν αξιολογήθηκε ακόμη

Η έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργιας αναλογικού ταχογράφου (βεβαίωση) , πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου του συνολικού συστήματος καταγραφής δεδομένων του οχήματος (συσκευή ταχογράφου , καλωδιώσεις , δότης παλμού - βαλβίδα). Αφού μετρηθούν οι παλμοί του οχήματος (W/K) , ακολουθεί η έκδοση - εκτύπωση του πιστοποιητικού από ηλεκτρονικό πρόγραμμα εγκεκριμμένο από την Ε.Ε. (κανονισμός ΕΚ αριθ. 561/2006), εξασφαλίζοντας έτσι την ύπαρξη αρχείων - αντιγράφου του πιστοποιητικού ελέγχου σε περίπτωση πιθανής απώλειάς του. Στο πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του συστήματος καταγραφής (ταχογράφος) , αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη , του οχήματος και της συσκευής του ταχογράφου. Κατόπιν το όχημα σφραγίζεται σ' όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο σημεία με τον κωδικό του συνεργείου. Ο κωδικός ο οποίος υπάρχει στις σφραγίδες , πρέπει να ταυτίζεται με τον αναγραφόμενο στο πιστοποιητικό κωδικό. Τέλος , επικολλάται στο πλαίσιο της πόρτας του οδηγού το ταμπελάκι ελέγχου στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του οχήματος , του ελεγκτή καθώς και οι αριθμοί W,K,L που έχουν προκύψει απο την μέτρηση-έλεγχο του οχήματος. Η έκδοση του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας πραγματοποιείται σε δυο χρόνια από την ημερομηνία της έκδοσής και δεν πρέπει να συνδέεται χρονικά με τον έλεγχο του ΚΤΕΟ.

Γνώμες πελατών

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το προϊόν ακόμη.