Kabotage-Ορισμός

2018 07 05 vdo dtco 1

 

 

 

Kabotage - Ορισμός

Ο όρος καμποτάζ χρησιμοποιείται από τον 15ο αιώνα. Αυτό σημαίνει το δικαίωμα να μεταφέρονται άτομα ή αγαθά εντός μιας χώρας από μια εταιρεία σε άλλη χώρα. Η πραγματική υπηρεσία αναφέρεται επίσης ως "καμποτάζ".

Ο όρος είναι δανεισμένος από τη ναυτιλία και προέρχεται από την ιταλική λέξη «cabotaggio», που σημαίνει  από ακρωτήριο σε ακρωτήριο.Επρόκειτο για πλοία που μετέφεραν ανθρώπους και εμπορεύματα υπό ξένη σημαία σε παράκτιες περιοχές άλλης χώρας.Σήμερα η λέξη χρησιμοποιείται στη ναυτιλία καθώς και στην εναέρια κυκλοφορία και ως ενδομεταφορές και στην οδική κυκλοφορία. Γίνεται διάκριση μεταξύ μεγάλων και μικρών ενδομεταφορών:

Ορισμός μεγάλου και μικρού καμποτάζ

Ο όρος «μεγάλες ενδομεταφορές» αναφέρεται στη μεταφορά μεταξύ δύο διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών από εταιρεία σε τρίτη χώρα.

Ο όρος "μικρές ενδομεταφορές" αναφέρεται στη μεταφορά εντός μιας χώρας της ΕΕ από εταιρεία από άλλη χώρα.

Ο ευρωπαϊκός νόμος για τις ενδομεταφορές

Οι κανονισμοί για τις ενδομεταφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν από τον Μάιο του 2010. Πρόκειται για τα άρθρα 8 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) 1072/2009. Έκτοτε, οι ενδομεταφορές ρυθμίζονται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την ΕΕ. Κανονισμοί σχετικά με τη «φορτωμένη διασυνοριακή μεταφορά»:Ο κανόνας εδώ είναι ότι μετά την πλήρη εκφόρτωση στη "χώρα ενδομεταφοράς", επιτρέπονται μόνο τρεις περαιτέρω ενδομεταφορές εντός περιόδου επτά ημερολογιακών ημερών. Η περίοδος αρχίζει με την πλήρη εκφόρτωση των εμπορευμάτων. 

Κανονισμοί καμποτάζ κατά τη διέλευση των συνόρων χωρίς φορτίο:Μετά τη διέλευση των συνόρων χωρίς φορτίο, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μία ενδομεταφορά εντός των επόμενων τριών ημερών.Εάν το σύνολο ημερών ή ταξιδιών έχει εξαντληθεί, μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα φορτωμένο ή ένα άδειο ταξίδι πέρα ​​από τα σύνορα.

Για ποιους ισχύει ο ευρωπαϊκός νόμος για τις ενδομεταφορές;

Χάρη στην πλήρη απελευθέρωση των εμπορευματικών μεταφορών σε όλη την ΕΕ, κάθε εταιρεία που έχει έδρα σε κράτος μέλος της ΕΕ εξουσιοδοτείται να πραγματοποιεί διασυνοριακές οδικές μεταφορές και ενδομεταφορές. Ισχύουν οι διατάξεις για τις ενδομεταφορές.Εξακολουθεί να επιμένει η φήμη ότι αυτοί οι κανονισμοί ισχύουν μόνο για ταξίδια με οχήματα άνω των 3,5 τόνων που απαιτούν άδεια. Ωστόσο, αυτό είναι μια πλάνη. Τα ελαφρύτερα οχήματα που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες μεταφοράς επί πληρωμή υπόκεινται επίσης σε περιορισμούς στις ενδομεταφορές.

Από τις 21 Φεβρουαρίου 2022 θα υπάρξουν διάφορες αλλαγές στην κίνηση των καμποτάζ. Ενώ παραμένει ο παραπάνω κανονισμός για τρεις ενδομεταφορές σε επτά ημέρες και μία ενδομεταφορά σε τρεις ημέρες μετά από μια άδεια συνοριακή διέλευση, το νέο είναι ότι αφού συμπληρωθεί το όριο ενδομεταφοράς, το εν λόγω όχημα δεν μπορεί να αναλάβει περαιτέρω μεταφορά για τέσσερις ημέρες σύμφωνα με τον νόμο για τις ενδομεταφορές. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι οι ενδομεταφορές δεν θα πραγματοποιούνται συστηματικά.Επίσης νέο είναι η μεγαλύτερη αυστηρότητα με την οποία τα μεμονωμένα κράτη μέλη της ΕΕ τιμωρούν τις εταιρείες που παραβιάζουν τους κανονισμούς για τις ενδομεταφορές. Αυτό είναι δυνατό το αργότερο με τη σύναψη του Συμφώνου Κινητικότητας 1. Για πρώτη φορά, το πακέτο τιμωρεί ρητά την παραβίαση των κανόνων για τις ενδομεταφορές. Ορισμένες χώρες όπως η Γαλλία, το χρησιμοποιούν. Γαλλικό δικαστήριο εξέδωσε 12μηνη απαγόρευση καμποτάζ εντός Γαλλίας σε δύο εταιρείες οδικών μεταφορών της Ανατολικής Ευρώπης.

Καμποτάζ – ένας σημαντικός τομέας στη διαχείριση του στόλου Λόγω της τρέχουσας κατάστασης και των αλλαγών που προκύπτουν από τη μεταρρύθμιση των νόμων για την κινητικότητα, οι φορείς εκμετάλλευσης στόλων πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί στην παρακολούθηση των κανονισμών για τις ενδομεταφορές. Σε περίπτωση αμφιβολίας, είναι προτιμότερο να καλέσετε το όχημα πίσω πριν παραβιαστούν οι κανονισμοί για τις ενδομεταφορές ή το φορτηγό πρέπει να μείνει σε αδράνεια. Το καλό λογισμικό διαχείρισης στόλου ή το πρόγραμμα διαχείρισης δεδομένωνΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ: TachoPlusWeb (tachoexpert.gr)  βοηθά να διατηρείτε υπό έλεγχο τους χρόνους ταξιδιού και τα ποσοστά καμποτάζ. 

Αναβαθμίστε στο συνεργείο μας τον ευφυή ταχογράφο 4.0 σε 4.0e και κερδίστε:

  • Ευελιξία,χωρίς λανθασμένες εισαγωγές αρχή/τέλος χώρας.
  • Ωφεληθείτε από τον νέο μετρητή counter σύμφωνο με την οδηγία 2002/15.Ενημερωθείτε για τον χρόνο εργασίας χωρίς ανάπαυση, για τον συνολικό χρόνο εργασίας ύστερα από μία ανάπαυση,για το άθροισμα των χρόνων ανάπαυσης κατά την εργασία,για τις ώρες εργασίας την τρέχουσα εβδομάδα.
  • Στην περίπτωση που το can του οχήματος σας υποστηρίζει το βάρος μπορείτε να αποδείξετε την ορθότητα του kabotage από το συνολικό βάρος του οχήματος ανά διαδρομή.

        Αν είστε είδη κάτοχος μίας συσκευής DTCO 4.0e ελάτε στο συνεργείο μας ώστε να προσαρμόσουμε στον ταχογράφο σας τις ώρες εργασίας σύμφωνα με το κράτος ταξινόμησης του οχήματος.

        Εμπιστευτείτε στην εταιρεία μας την σωστή ενημέρωση και την ορθή βαθμονόμηση του ταχογράφου σας.

 

Είναι ωραίο ξεκινώντας την ημέρα σου να ξέρεις ότι αν χρειαστείς μια συμβουλή, μια τεχνική υποστήριξη, ή ακόμη και εκπαίδευση, κάποιος με την κατάλληλη εμπειρία και γνώση θα βρίσκεται δίπλα σου.

Με εκτίμηση

Η ομάδα της Τachoexpert Πατσάς Κωνσταντίνος Ε.Ε.