ΟΡΘΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ!!!!!!!!!!

 IMG 8208 maketa 1

Αγαπητοί συνεργάτες,θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία της σωστής βαθμονόμησης του ταχογράφου.

Τι ορίζεται ως βαθμονόμηση

Τα οχήματα άνω των 3,5 t φέρουν δια νόμου συσκευή ελέγχου-ταχογράφου. Αποτελείται από ένα σύστημα που περιλαμβάνει την συσκευή ελέγχου (ταχογράφος), τον δότη παλμών στο κιβώτιο ταχυτήτων και την καλωδίωση η οποία συνδέει αυτά τα δύο στοιχεία.Στους ευφυείς ταχογράφους στα δομικά στοιχεία του ταχογράφου συμπεριλαμβάνονται η κεραία GNSS και η κεραία DSRC.

Η ορθή λειτουργία αυτών των στοιχείων και η σωστή μέτρησή τους εξασφαλίζουν στο όχημα ασφάλεια και νομιμότητα. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται από εγκεκριμένα συνεργεία τα οποία διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και όλες οι εργασίες λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του συνεργείου.ΦΕΚ. Αριθμ. οικ. 41647/2861

Διαδικασία βαθμονόμησης

Πρωτίστως ελέγχεται οπτικά το όλο σύστημα για ενδεχόμενες φθορές από τον χρόνο ή από λανθασμένο χειρισμό ή από εκούσια παραβίαση. Εφόσον ολοκληρωθεί ο οπτικός έλεγχος με επιτυχία, αρχίζει ο τεχνικός έλεγχος. Πρώτο βήμα είναι ο έλεγχος για την ανίχνευση παραποιήσεων  που έχουν καταγραφεί στην συσκευή του ταχογράφου. Από τον εντοπισμό ή μη σοβαρών σφαλμάτων εξαρτάται η συνέχεια της διαδικασίας της βαθμονόμησης.Χρονικά η αναφορά του ταχογράφου για την ανίχνευση παραποιήσεων διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Σε περίπτωση που αναγνωσθεί σοβαρό πρόβλημα στην λειτουργία του ταχογράφου ή στην μνήμη της συσκευής, η διαδικασία διακόπτεται και απαιτείται τοποθέτηση νέας συσκευής. Οι σοβαρές βλάβες πέραν της απώλειας σημαντικών δεδομένων, πιθανόν να έχουν ως αποτέλεσμα και την παραποίηση των ωραρίων απασχόλησης και ανάπαυσης των οδηγών και να καταγράφονται σοβαρές παραβάσεις οι οποίες δεν έχουν καν τελεστεί με συνέπεια την επιβολή σοβαρών προστίμων. Σε κάθε περίπτωση είτε αντικατασταθεί ο ταχογράφος είτε διαπιστωθεί πως ο ήδη υπάρχων είναι άρτιος, συνεχίζεται η διαδικασία της βαθμονόμησης με τις μετρήσεις. Η μέτρηση των σταθερών w/k είναι σημαντική εφόσον καθορίζει την συμπεριφορά του οχήματος στον δρόμο. Η συγκεκριμένη μέτρηση πραγματοποιείται στο συνεργείο μας σε έναν από τους 4 διαδρόμους 20 μέτρων κατάλληλους για την κύλιση του οχήματος σε ευθεία γραμμή.Όλα τα νέα δεδομένα από τις μετρήσεις φορτώνονται στην μνήμη του ταχογράφου και αφού σφραγιστεί η συσκευή και τα δομικά της στοιχεία στα σημεία που ορίζει ο κατασκευαστής,εκδίδεται η βεβαίωση του ταχογράφου.Τέλος επικολλάται στο όχημα το ταμπελάκι σφράγισης.

Όλο αυτό το διάστημα των 45 λεπτών περίπου που βαθμονομείται ο ταχογράφος,ο οδηγός σας ενημερώνεται από ειδικούς για νομοθετικά πλαίσια,για την χειροκίνητη καταχώριση δραστηριοτήτων,για τις διαδικασίες ελέγχου κ.α.

Εμπιστευτείτε στους ειδικούς τον ταχογράφο σας.Η επίσκεψη στο συνεργείο μας σίγουρα θα σας ωφελήσει.

Η ορθή βαθμονόμηση εξασφαλίζει την νομιμότητα της συσκευής αλλά και της εταιρείας σας σε πιθανό έλεγχο ή ατύχημα.

        Με εκτίμηση,

Η ομάδα της Tachoexpert.

     VDO PARTNERS