ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ DTCO 3.0 ΣΕ 3.0a

vdo 3

Εκμεταλευτείτε την προσφορά του συνεργείου μας και αναβαθμίστε δωρεάν τον ψηφιακό σας ταχογράφο από version 3.0 σε 3.0a.

Με την παραπάνω αναβάθμιση επιτυγχάνεται:

  • Μεγαλύτερη αντοχή στο σύστημα του ταχογράφου.
  • Διαθεσιμότητα της έκδοσης του DTCO στο μενού της οθόνης.
  • Διαθεσιμότητα της  ημερήσιας εκτύπωσης οδηγού κατά την εξαγωγή της κάρτας.

Η αναβάθμιση προσφέρεται δωρεάν στους πελάτες μας καθώς και όλους τους ιδιοκτήτες ταχογράφων DTCO 3.0. μετά το τέλος των εργασιών της βαθμονόμησης.