ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Παρακάτω θα βρείτε τις τροποποιήσεις του κανονισμού 561/2006

σε ευρωπαϊκές χώρες εν όψη Covid 19.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 • Παράταση του ημερήσιου ορίου οδήγησης σε 10 ώρες κατ 'ανώτατο όριο πέντε φορές την εβδομάδα.
 • Δυνατότητα λήψης δύο διαδοχικών μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης(24ωρών) υπό τον όρο ότι: - ο οδηγός λαμβάνει τουλάχιστον τέσσερις εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης σε αυτές τις τέσσερις διαδοχικές εβδομάδες, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο είναι κανονικές.Διάρκεια μέτρων. 18/03/2020 - 17/04/2020.ισχύει για μεταφορά αγαθών,φαρμάκων και καυσίμων.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Μεγαλύτερη διάρκεια ωρών οδήγησης και μείωση εβδομαδιαίας ανάπαυσης,ισχύει μόνο για μεταφορά προϊόντων από 14/03/2020 εώς 28/03/2020.

ΔΑΝΙΑ

Αναβολή της απαίτησης εβδομαδιαίας ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου 13/03/2020 - 22/03/2020.

 ισχύει για όλες οι εθνικές μεταφορές εμπορευμάτων στη Δανία.

ΒΕΛΓΙΟ

Εθνικές και διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων από 19/03/2020 εώς 13/04/2020.

 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου ημερήσιας οδήγησης 9 ωρών σε 11 ώρες. 
 • Αντικατάσταση των ελάχιστων απαιτήσεων ημερήσιων διακοπών με επιβολή διαλείμματος 45 λεπτών μετά από 5μιση ώρες.
 • Μείωση της κανονικής περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης από 45 ώρες σε 24 ώρες χωρίς καμία αντιστάθμιση.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

 Εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων από 19/03/2020 εώς 17/04/2020.

 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου ημερήσιας οδήγησης 9 ωρών σε 11 ώρες.
 • Αντικατάσταση του μέγιστου εβδομαδιαίου ορίου οδήγησης 56 ωρών σε 60 ώρες.
 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου οδήγησης ανά δεκαπενθήμερο των 90 ωρών σε 96 ώρες.
 • Αντικατάσταση των ελάχιστων απαιτήσεων ημερήσιων διακοπών με επιβολή διαλείμματος 45 λεπτών μετά από 5μιση ώρες οδήγηση.
 • Μείωση των απαιτήσεων ημερήσιας ανάπαυσης από 11 σε 9 ώρες.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών από 18/03/2020 εώς 16/04/2020.

 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου ημερήσιας οδήγησης 9 ωρών σε 11 ώρες.
 • Αντικατάσταση του μέγιστου εβδομαδιαίου ορίου οδήγησης 56 ωρών σε 60 ώρες.
 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου οδήγησης ανά δεκαπενθήμερο των 90 ωρών σε 96 ώρες.
 • Αντικατάσταση των ελάχιστων απαιτήσεων ημερήσιων διακοπών με επιβολή διαλείμματος 45 λεπτών μετά από 5μιση ώρες οδήγηση.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων από 18/03/2020 16/04/2020

 •  Το δεκαπενθήμερο όριο οδήγησης ακυρώνεται από 90 ώρες σε 112 ώρες.
 • Τουλάχιστον δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης σε δύο διαδοχικές εβδομάδες.
 • Δεν απαιτείται αντιστάθμιση ή κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
 • Δεν αναβάλλεται η απαίτηση έναρξης εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης μετά από περιόδους έξι-24 ωρών.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Παράδοση φαγητού, αγαθών(προσωπική φροντίδα και οικιακό χαρτί και καθαρισμός) και φαρμάκων κατά τη διάρκεια των ακόλουθων μετακινήσεων στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία: - Κέντρο διανομής σε καταστήματα (ή κέντρα πληρώσεως) - Από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή στη διανομή  (συμπεριλαμβανομένων των συλλογών backhaul) - Από τον κατασκευαστή ή προμηθευτή για την αποθήκευση. από 18/03/2020 - 16/04/2020

 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου ημερήσιας οδήγησης 9 ωρών σε 11 ώρες. Ή Αναβολή της απαίτησης έναρξης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης μετά από περιόδους έξι-24 ωρών, μετά από περίοδο επτά 24 ωρών. Μολονότι εξακολουθούν να απαιτούνται δύο εβδομαδιαίες εβδομαδιαίες περίοδοι ανάπαυσης ή μια κανονική και μειωμένη περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης εντός δεκαπενθημέρου
 • Αντικατάσταση του μέγιστου εβδομαδιαίου ορίου οδήγησης 56 ωρών με μία από τις 60 ώρες.

ΣΟΥΗΔΙΑ

 Ισχύει για όλες οι εθνικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών στη Σουηδία από 16/03/2020 εώς 14/04/2020 

 • Περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης τουλάχιστον 9 συνεχόμενων ωρών εντός περιόδου 24 ωρών.
 • Περίοδος συνεχούς ανάπαυσης τουλάχιστον 24 ωρών θεωρείται εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης χωρίς καμία αντιστάθμιση.
 • Τα όρια ημερήσιας, εβδομαδιαίας και δεκαπενθήμερης διάρκειας οδήγησης μπορούν να παραταθούν εφόσον η απαίτηση ανάπαυσης και τα διαλείμματα συμμορφόνονται με τον κανονισμό 561/2006.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ισχύει για εθνικές και διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων από 19/03/2020 εώς 13/04/2020

 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου ημερήσιας οδήγησης 9 ωρών σε 11 ώρες.
 • Αντικατάσταση των ελάχιστων απαιτήσεων ημερήσιων διακοπών με επιβολή διαλείμματος 45 λεπτών μετά από 5μιση ώρες οδήγησης.
 • Μείωση της κανονικής περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης από 45 ώρες σε 24 ώρες χωρίς καμία αποζημίωση. 

 

ΠΗΓΗ

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid.pdf