Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει καλύτερη εργασία για τους οδηγούς φορτηγών

Περίπου 3.6 εκατομμύρια οδηγοί στο μέλλον θα μπορούv να επωφεληθούν από την αρχή της "ίσης αμοιβής για ίση εργασία στον ίδιο τόπο", διότι το δικαίωμα διαμονής θα πρέπει να ισχύει την πρώτη εργάσιμη ημέρα στο εξωτερικό - εκτός από το ξεκίνημα και τη λήξη του ταξιδιού στη χώρα καταγωγής. H ενδομεταφορά θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο σε τρεις ημέρες, τότε το όχημα πρέπει να επιστρέψει για τουλάχιστον 60 ώρες στη βάση της εταιρείας. Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν επίσης για να εξασφαλίσουν ότι οι οδηγοί θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους τουλάχιστον κάθε τέσσερις εβδομάδες και ότι η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης δεν θα πρέπει να δαπανηθεί στην καμπίνα οδηγού. Αυτό συμφωνήθηκε ήδη από τους υπουργούς μεταφορών στα τέλη του περασμένου έτους.

Οι μήνες των διαπραγματεύσεων είχαν προηγηθεί της θετικής ψηφοφορίας από το ΕΚ σχετικά με το χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης, την απόσπαση και την πρόσβαση στην αγορά και την εργασία, αλλά δεν μπορούσε να επιλυθεί ο διαχωρισμός μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Στη Ρουμανία ή τη Βουλγαρία, μεταξύ άλλων, υπάρχει φόβος ότι με υψηλότερους μισθούς οδηγού η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας των εσωτερικών μεταφορών, η οποία αντιπροσωπεύει ένα μη αμελητέο μερίδιο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, θα μειωθεί. Ωστόσο, δύο από τους τρεις εισηγητές του ΕΚ κατάφεραν να πάρουν πίσω τις συντηρητικές δυνάμεις.

 Ο Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης Ισμαήλ Ερτουγκ κατέβαλε εντατικές προσπάθειες για την επίτευξη συμβιβασμού.

Κυρίως οι βουλευτές της Ανατολικής Ευρώπης προσπάθησαν να ανατρέψουν το νομοθετικό πακέτο κατά την προηγούμενη σύνοδο ολομέλειας. Τέλος, η σοβαρή έλλειψη οδηγών και οι ασταθείς συνθήκες στους χώρους στάθμευσης, οι οποίες συζητήθηκαν εν τω μεταξύ δημοσίως, συνέβαλαν στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Οι ενώσεις μεταφορών από τη Δυτική και τη Βόρεια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της ομοσπονδιακής εφοδιαστικής οδικής μεταφοράς και διαχείρισης αποβλήτων (BGL) ζήτησαν επειγόντως ψηφοφορία για "έγκαιρη και βιώσιμη αντιμετώπιση των προφανών ανακατατάξεων στην αγορά μεταφορών της ΕΕ και εν μέρει των απαράδεκτων κοινωνικών συνθηκών για τους οδηγούς. Διαφορετικά, διάφορα κράτη μέλη θα διαχειριστούν κατά πάσα πιθανότητα με μεμονωμένα μέτρα και, ως εκ τούτου, θα δημιουργήσουν χάος διαφορετικών κανόνων. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες ενώσεις είναι ικανοποιημένες από την τρέχουσα κατάσταση και ελπίζουν να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς.

Πηγή:eurotransport.de 

https://www.eurotransport.de/artikel/bessere-arbeit-fuer-lkw-fahrer-eu-parlament-stimmt-fuer-mobilitaetspaket-10741295.html