Τimer για ψηφιακούς ταχογράφους με το κανόνα του λεπτού.

Οργανώστε το χρόνο του ταξιδιού

σας εύκολα χωρίς  παράβαση ωραρίου,μετακινώνταςτο όχημα σας στο parking ή όταν αλλάζετε τόπο φόρτωσης.Εναρμονισμένο με τη νομοθεσία 1266/2009

Τοποθετείται εύκολα

σε οχήμα 12v και 24v.Επισκευτείτε το συνεργείο μας για μιά σύντομη εκπαίδευση στο demo μας και γλιτώστε χρόνo.

Στη παρακάτω φωτογραφία βλέπετε τη συσκευή timer τοποθετημένη στα δεξιά του ταχογράφου,τοποθέτηση από το συνεργείο tachoexpert σε DAF 105 του 2013.https://www.youtube.com/watch?v=pYQxaYvJErE

20161011 114141