Προμηθευτείτε από την εταιρεία μας, αυτοκόλλητα για τα τυφλά σημεία.ANGLES MORTS

ANGLE MORTS

 

 Από την 1η Ιανουαρίου του 2021 όλα τα φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων καθώς και τα λεωφορεία που κυκλοφορούν στη Γαλλία έχουν υποχρέωση να φέρουν αυτοκόλλητα σήματα προειδοποίησης για τα τυφλά σημεία.

Χωρίς το συγκεκριμένο αυτοκόλλητο, προβλέπεται πρόστιμο 136 ευρώ, το οποίο μπορεί να φτάσει τα 750 ευρώ, αν εξαιτίας αυτής της έλλειψης προκληθεί κάποιο πρόβλημα ή ατύχημα.

Τα αυτοκόλλητα τοποθετούνται 90 cm έως 1,5 μ από το οδόστρωμα,στην πίσω δεξιά πλευρά της νταλίκας,πλαϊνά αυτοκόλλητα σε μονά φορτηγά και τράκτορες τοποθετούνται στο ίδιο ύψος από το οδόστρωμα σε κάθε πλευρά της καμπίνας.. Στα πλαϊνά των ρυμουλκούμενων, τα αυτοκόλλητα τοποθετούνται, επίσης, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη του ενός μέτρου από το μπροστινό άκρο της ρυμούλκας και για τα επικαθήμενα, τα αυτοκόλλητα (δεξιά και αριστερά) τοποθετούνται ένα μέτρο πίσω από το πέταλο. Το ύψος κυμαίνεται, επίσης, από 0,90 μέχρι 1,5 μέτρο από το οδόστρωμα.

https://www.tachoexpert.gr/e-shop/cargo/%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%85%CF%86%CE%BB%CE%AC-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1-detail.html

 

Γαλλία Υποχρεωτική αυτοκόλλητη σήμανση προειδοποίησης στα βαρέα οχήματα 420x420

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ DTCO 3.0 ΣΕ 3.0a

vdo 3

Εκμεταλευτείτε την προσφορά του συνεργείου μας και αναβαθμίστε δωρεάν τον ψηφιακό σας ταχογράφο από version 3.0 σε 3.0a.

Με την παραπάνω αναβάθμιση επιτυγχάνεται:

 • Μεγαλύτερη αντοχή στο σύστημα του ταχογράφου.
 • Διαθεσιμότητα της έκδοσης του DTCO στο μενού της οθόνης.
 • Διαθεσιμότητα της  ημερήσιας εκτύπωσης οδηγού κατά την εξαγωγή της κάρτας.

Η αναβάθμιση προσφέρεται δωρεάν στους πελάτες μας καθώς και όλους τους ιδιοκτήτες ταχογράφων DTCO 3.0. μετά το τέλος των εργασιών της βαθμονόμησης.

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Παρακάτω θα βρείτε τις τροποποιήσεις του κανονισμού 561/2006

σε ευρωπαϊκές χώρες εν όψη Covid 19.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 • Παράταση του ημερήσιου ορίου οδήγησης σε 10 ώρες κατ 'ανώτατο όριο πέντε φορές την εβδομάδα.
 • Δυνατότητα λήψης δύο διαδοχικών μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης(24ωρών) υπό τον όρο ότι: - ο οδηγός λαμβάνει τουλάχιστον τέσσερις εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης σε αυτές τις τέσσερις διαδοχικές εβδομάδες, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο είναι κανονικές.Διάρκεια μέτρων. 18/03/2020 - 17/04/2020.ισχύει για μεταφορά αγαθών,φαρμάκων και καυσίμων.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Μεγαλύτερη διάρκεια ωρών οδήγησης και μείωση εβδομαδιαίας ανάπαυσης,ισχύει μόνο για μεταφορά προϊόντων από 14/03/2020 εώς 28/03/2020.

ΔΑΝΙΑ

Αναβολή της απαίτησης εβδομαδιαίας ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου 13/03/2020 - 22/03/2020.

 ισχύει για όλες οι εθνικές μεταφορές εμπορευμάτων στη Δανία.

ΒΕΛΓΙΟ

Εθνικές και διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων από 19/03/2020 εώς 13/04/2020.

 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου ημερήσιας οδήγησης 9 ωρών σε 11 ώρες. 
 • Αντικατάσταση των ελάχιστων απαιτήσεων ημερήσιων διακοπών με επιβολή διαλείμματος 45 λεπτών μετά από 5μιση ώρες.
 • Μείωση της κανονικής περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης από 45 ώρες σε 24 ώρες χωρίς καμία αντιστάθμιση.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

 Εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων από 19/03/2020 εώς 17/04/2020.

 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου ημερήσιας οδήγησης 9 ωρών σε 11 ώρες.
 • Αντικατάσταση του μέγιστου εβδομαδιαίου ορίου οδήγησης 56 ωρών σε 60 ώρες.
 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου οδήγησης ανά δεκαπενθήμερο των 90 ωρών σε 96 ώρες.
 • Αντικατάσταση των ελάχιστων απαιτήσεων ημερήσιων διακοπών με επιβολή διαλείμματος 45 λεπτών μετά από 5μιση ώρες οδήγηση.
 • Μείωση των απαιτήσεων ημερήσιας ανάπαυσης από 11 σε 9 ώρες.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών από 18/03/2020 εώς 16/04/2020.

 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου ημερήσιας οδήγησης 9 ωρών σε 11 ώρες.
 • Αντικατάσταση του μέγιστου εβδομαδιαίου ορίου οδήγησης 56 ωρών σε 60 ώρες.
 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου οδήγησης ανά δεκαπενθήμερο των 90 ωρών σε 96 ώρες.
 • Αντικατάσταση των ελάχιστων απαιτήσεων ημερήσιων διακοπών με επιβολή διαλείμματος 45 λεπτών μετά από 5μιση ώρες οδήγηση.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων από 18/03/2020 16/04/2020

 •  Το δεκαπενθήμερο όριο οδήγησης ακυρώνεται από 90 ώρες σε 112 ώρες.
 • Τουλάχιστον δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης σε δύο διαδοχικές εβδομάδες.
 • Δεν απαιτείται αντιστάθμιση ή κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
 • Δεν αναβάλλεται η απαίτηση έναρξης εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης μετά από περιόδους έξι-24 ωρών.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Παράδοση φαγητού, αγαθών(προσωπική φροντίδα και οικιακό χαρτί και καθαρισμός) και φαρμάκων κατά τη διάρκεια των ακόλουθων μετακινήσεων στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία: - Κέντρο διανομής σε καταστήματα (ή κέντρα πληρώσεως) - Από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή στη διανομή  (συμπεριλαμβανομένων των συλλογών backhaul) - Από τον κατασκευαστή ή προμηθευτή για την αποθήκευση. από 18/03/2020 - 16/04/2020

 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου ημερήσιας οδήγησης 9 ωρών σε 11 ώρες. Ή Αναβολή της απαίτησης έναρξης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης μετά από περιόδους έξι-24 ωρών, μετά από περίοδο επτά 24 ωρών. Μολονότι εξακολουθούν να απαιτούνται δύο εβδομαδιαίες εβδομαδιαίες περίοδοι ανάπαυσης ή μια κανονική και μειωμένη περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης εντός δεκαπενθημέρου
 • Αντικατάσταση του μέγιστου εβδομαδιαίου ορίου οδήγησης 56 ωρών με μία από τις 60 ώρες.

ΣΟΥΗΔΙΑ

 Ισχύει για όλες οι εθνικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών στη Σουηδία από 16/03/2020 εώς 14/04/2020 

 • Περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης τουλάχιστον 9 συνεχόμενων ωρών εντός περιόδου 24 ωρών.
 • Περίοδος συνεχούς ανάπαυσης τουλάχιστον 24 ωρών θεωρείται εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης χωρίς καμία αντιστάθμιση.
 • Τα όρια ημερήσιας, εβδομαδιαίας και δεκαπενθήμερης διάρκειας οδήγησης μπορούν να παραταθούν εφόσον η απαίτηση ανάπαυσης και τα διαλείμματα συμμορφόνονται με τον κανονισμό 561/2006.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ισχύει για εθνικές και διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων από 19/03/2020 εώς 13/04/2020

 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου ημερήσιας οδήγησης 9 ωρών σε 11 ώρες.
 • Αντικατάσταση των ελάχιστων απαιτήσεων ημερήσιων διακοπών με επιβολή διαλείμματος 45 λεπτών μετά από 5μιση ώρες οδήγησης.
 • Μείωση της κανονικής περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης από 45 ώρες σε 24 ώρες χωρίς καμία αποζημίωση. 

 

ΠΗΓΗ

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid.pdf