ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Παρακάτω θα βρείτε τις τροποποιήσεις του κανονισμού 561/2006

σε ευρωπαϊκές χώρες εν όψη Covid 19.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 • Παράταση του ημερήσιου ορίου οδήγησης σε 10 ώρες κατ 'ανώτατο όριο πέντε φορές την εβδομάδα.
 • Δυνατότητα λήψης δύο διαδοχικών μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης(24ωρών) υπό τον όρο ότι: - ο οδηγός λαμβάνει τουλάχιστον τέσσερις εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης σε αυτές τις τέσσερις διαδοχικές εβδομάδες, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο είναι κανονικές.Διάρκεια μέτρων. 18/03/2020 - 17/04/2020.ισχύει για μεταφορά αγαθών,φαρμάκων και καυσίμων.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Μεγαλύτερη διάρκεια ωρών οδήγησης και μείωση εβδομαδιαίας ανάπαυσης,ισχύει μόνο για μεταφορά προϊόντων από 14/03/2020 εώς 28/03/2020.

ΔΑΝΙΑ

Αναβολή της απαίτησης εβδομαδιαίας ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου 13/03/2020 - 22/03/2020.

 ισχύει για όλες οι εθνικές μεταφορές εμπορευμάτων στη Δανία.

ΒΕΛΓΙΟ

Εθνικές και διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων από 19/03/2020 εώς 13/04/2020.

 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου ημερήσιας οδήγησης 9 ωρών σε 11 ώρες. 
 • Αντικατάσταση των ελάχιστων απαιτήσεων ημερήσιων διακοπών με επιβολή διαλείμματος 45 λεπτών μετά από 5μιση ώρες.
 • Μείωση της κανονικής περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης από 45 ώρες σε 24 ώρες χωρίς καμία αντιστάθμιση.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

 Εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων από 19/03/2020 εώς 17/04/2020.

 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου ημερήσιας οδήγησης 9 ωρών σε 11 ώρες.
 • Αντικατάσταση του μέγιστου εβδομαδιαίου ορίου οδήγησης 56 ωρών σε 60 ώρες.
 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου οδήγησης ανά δεκαπενθήμερο των 90 ωρών σε 96 ώρες.
 • Αντικατάσταση των ελάχιστων απαιτήσεων ημερήσιων διακοπών με επιβολή διαλείμματος 45 λεπτών μετά από 5μιση ώρες οδήγηση.
 • Μείωση των απαιτήσεων ημερήσιας ανάπαυσης από 11 σε 9 ώρες.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών από 18/03/2020 εώς 16/04/2020.

 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου ημερήσιας οδήγησης 9 ωρών σε 11 ώρες.
 • Αντικατάσταση του μέγιστου εβδομαδιαίου ορίου οδήγησης 56 ωρών σε 60 ώρες.
 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου οδήγησης ανά δεκαπενθήμερο των 90 ωρών σε 96 ώρες.
 • Αντικατάσταση των ελάχιστων απαιτήσεων ημερήσιων διακοπών με επιβολή διαλείμματος 45 λεπτών μετά από 5μιση ώρες οδήγηση.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων από 18/03/2020 16/04/2020

 •  Το δεκαπενθήμερο όριο οδήγησης ακυρώνεται από 90 ώρες σε 112 ώρες.
 • Τουλάχιστον δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης σε δύο διαδοχικές εβδομάδες.
 • Δεν απαιτείται αντιστάθμιση ή κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
 • Δεν αναβάλλεται η απαίτηση έναρξης εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης μετά από περιόδους έξι-24 ωρών.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Παράδοση φαγητού, αγαθών(προσωπική φροντίδα και οικιακό χαρτί και καθαρισμός) και φαρμάκων κατά τη διάρκεια των ακόλουθων μετακινήσεων στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία: - Κέντρο διανομής σε καταστήματα (ή κέντρα πληρώσεως) - Από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή στη διανομή  (συμπεριλαμβανομένων των συλλογών backhaul) - Από τον κατασκευαστή ή προμηθευτή για την αποθήκευση. από 18/03/2020 - 16/04/2020

 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου ημερήσιας οδήγησης 9 ωρών σε 11 ώρες. Ή Αναβολή της απαίτησης έναρξης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης μετά από περιόδους έξι-24 ωρών, μετά από περίοδο επτά 24 ωρών. Μολονότι εξακολουθούν να απαιτούνται δύο εβδομαδιαίες εβδομαδιαίες περίοδοι ανάπαυσης ή μια κανονική και μειωμένη περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης εντός δεκαπενθημέρου
 • Αντικατάσταση του μέγιστου εβδομαδιαίου ορίου οδήγησης 56 ωρών με μία από τις 60 ώρες.

ΣΟΥΗΔΙΑ

 Ισχύει για όλες οι εθνικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών στη Σουηδία από 16/03/2020 εώς 14/04/2020 

 • Περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης τουλάχιστον 9 συνεχόμενων ωρών εντός περιόδου 24 ωρών.
 • Περίοδος συνεχούς ανάπαυσης τουλάχιστον 24 ωρών θεωρείται εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης χωρίς καμία αντιστάθμιση.
 • Τα όρια ημερήσιας, εβδομαδιαίας και δεκαπενθήμερης διάρκειας οδήγησης μπορούν να παραταθούν εφόσον η απαίτηση ανάπαυσης και τα διαλείμματα συμμορφόνονται με τον κανονισμό 561/2006.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ισχύει για εθνικές και διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων από 19/03/2020 εώς 13/04/2020

 • Αντικατάσταση του ανώτατου ορίου ημερήσιας οδήγησης 9 ωρών σε 11 ώρες.
 • Αντικατάσταση των ελάχιστων απαιτήσεων ημερήσιων διακοπών με επιβολή διαλείμματος 45 λεπτών μετά από 5μιση ώρες οδήγησης.
 • Μείωση της κανονικής περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης από 45 ώρες σε 24 ώρες χωρίς καμία αποζημίωση. 

 

ΠΗΓΗ

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid.pdf

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΩΝ

Παρακάτω θα βρείτε την ενήμερωση του Υπουργείου Μεταφορών

για τις προσωρινές αλλαγές στον 561/2006.

<<Θέμα: Ταχογράφος – Προσωρινή εξαίρεση από διατάξεις του κανονισμού 561/2006

1. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι, λόγω της τρέχουσας πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, είναι
επείγουσα ανάγκη να εξασφαλιστεί η εύρυθμη τροφοδοσία της αγοράς, σας ενημερώνουμε ότι,
σε εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 561/2006, χορηγούμε
προσωρινή εξαίρεση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού για όλες τις εθνικές και διεθνείς
μεταφορές που πραγματοποιούνται σε ελληνικό έδαφος με φορτηγά οχήματα δημοσίας ή
ιδιωτικής χρήσης κάθε εθνικότητας. Αντίστοιχη εξαίρεση χορηγείται για τις ανωτέρω μεταφορές
όταν διέπονται από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία AETR (1970).
2. Η εξαίρεση ισχύει μόνον για χρονικό διάστημα 30 ημερών από την έκδοση της παρούσας και
αφορά τις εξής διατάξεις του κανονισμού:
(α) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6(1) κανονισμού 561/2006, η ημερήσια περίοδος
οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 11 ώρες (αντί 9 ωρών).
(β) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6(2), ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις
60 ώρες (αντί 56 ωρών).
(γ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7, μετά από περίοδο οδήγησης πεντέμισυ ωρών (αντί
τεσσερισήμισυ ωρών) ο οδηγός κάνει διάλειμμα 45 τουλάχιστον λεπτών χωρίς διακοπή, εκτός

(δ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 (1), μειώνεται η κανονική ημερήσια ανάπαυση από 11 σε 9 ώρες.

(ε) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8(6), η περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορεί να αρχίζει μετά τα έξι συνεχόμενα εικοσιτετράωρα από το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
3. Οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν χρήση των εξαιρέσεων κατά τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια. Οι οδηγοί δεν θα πρέπει να οδηγούν υπό συνθήκες κόπωσης και οι επιχειρήσεις παραμένουν υπεύθυνες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τους και των τρίτων.
4. Τα όργανα ελέγχου του άρθρου 2 κυα Γ438/οικ.28317/2481/2009 (Β’ 989) παρακαλούνται, κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων αρμοδιότητάς τους στο χρονικό διάστημα των 30 ημερών από την έκδοση της παρούσας, να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις ανωτέρω παρεκκλίσεις. Η κοινοποίηση των ανωτέρω προσωρινών εξαιρέσεων στην Ε.Επιτροπή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας. Οι οδηγοί μπορούν να τηρούν αντίγραφό της επί του οχήματος για ενημέρωση των αρχών ελέγχου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφ’ όσον απαιτηθεί.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ

Ιωάννης Κεφαλογιάννης.>>
προσοχή ισχύει μόνο για την Ελλάδα.
 
 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ 2ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 200,00€

 

Το συνεργείο μας αναλαμβάνει την ανακατασκευή του μεταχειρισμένου ταχογράφου σας  και σας απαλλάσει

για 2 έτη με την εγγύηση που προσφέρει από επιπλέον έξοδα και σπατάλη χρόνου σε συνεργεία.

Τον ταχογράφο που είναι τοποθετημένος σε οχήματα Volvo χρονολογίας 1998 εώς 2003 

τον συναντούμε σε 2 τύπους ανάλογα με τις στροφές που αναγράφει στη συσκευή του στροφομέτρου,

2500 ή 2800 rpm.

H διάρκεια παραμονής του ταχογράφου σας στο συνεργείο δεν  ξεπερνάει τις 48 ώρες.

Το κόστος της αποστολής και επιστροφής της συσκευής στην έδρα σας συμπεριλαμβάνεται στα 200,00€.

Διαδικασία συντήρησης και επισκευής.

Όλα τα τμήματα του ταχογράφου αφαιρούνται από τη συσκευή και με  τη σειρά τους όλα τα ανταλακτικά των τμημάτων.

Αντικαθίστανται όλα τα φθαρμένα ανταλακτικά με νέα άριστης ποιότητας. Η συσκευή καθαρίζεται  λιπαίνεται και μπαίνει σε 24ωρη λειτουργία δοκιμής.