ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Αγαπητοί συνεργάτες,

Ο αυξημένος έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές για την τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας και συγκεκριμένα των επαγγελματιών του χώρου της μεταφοράς απαιτεί την οργάνωσή τους ώστε να αποφευχθεί κάποια κύρωση σε περίπτωση ελέγχων από τις αρχές, τροχαία ή υπουργείο εργασίας. Σ΄ αυτό το πλαίσιο η μεταφόρτωση, αρχειοθέτηση κι ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων από τους ψηφιακούς ταχογράφους και τις ψηφιακές κάρτες οδηγών είναι υποχρεωτικές από την ευρωπαϊκή νομοθεσία (ν.561/2006 και καν.165/2014). Μ΄ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η νομιμότητα στην λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης.

Η «TACHO EXPERT ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Ε.» με πολυετή εμπειρία στο χώρο και συνεχή ενημέρωση γύρω από τις τρέχουσες εξελίξεις στις νομοθεσίες που αφορούν τον ταχογράφο παρέχει υπηρεσίες και υλικό για την διαχείριση των ψηφιακών δεδομένων στη βάση κάθε επιχείρησης ή και με απομακρυσμένη τηλεφόρτωση των δεδομένων μέσω τηλεματικών συστημάτων. 

Στην προσπάθειά μας να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες έχουμε προβεί σε συνεργασία με την συμβουλευτική εταιρεία THE PARTNERS GROUP, οι σύμβουλοι της οποίας μπορούν να σας καθοδηγήσουν ώστε να εκμεταλλευτείτε την πολύ συμφέρουσα επιδότηση που προσφέρει το πρόγραμμα "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ" ώστε να προμηθευτείτε καινούριο και αμεταχείριστο εξοπλισμό.

Πιστεύουμε πως πρέπει να εκμεταλλευτείτε την μοναδική ευκαιρία που σας δίνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα να εκσυγχρονίσετε τον εξοπλισμό σας με χρηματοδότηση από 50% έως και 65 %!

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε είτε σε εμάς είτε απ’ ευθείας στην εταιρεία « The Partners Group » και συγκεκριμένα στον σύμβουλο

Μάριος Κουσπάς
Σύμβουλος Επενδύσεων & Ανάπτυξης
www.thepartnersgroup.gr

mkouspas@thepartnersgroup.gr
+30 6985787646
Αιγαίου Πελάγους 89
Αγία Παρασκευή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει καλύτερη εργασία για τους οδηγούς φορτηγών

Περίπου 3.6 εκατομμύρια οδηγοί στο μέλλον θα μπορούv να επωφεληθούν από την αρχή της "ίσης αμοιβής για ίση εργασία στον ίδιο τόπο", διότι το δικαίωμα διαμονής θα πρέπει να ισχύει την πρώτη εργάσιμη ημέρα στο εξωτερικό - εκτός από το ξεκίνημα και τη λήξη του ταξιδιού στη χώρα καταγωγής. H ενδομεταφορά θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο σε τρεις ημέρες, τότε το όχημα πρέπει να επιστρέψει για τουλάχιστον 60 ώρες στη βάση της εταιρείας. Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν επίσης για να εξασφαλίσουν ότι οι οδηγοί θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους τουλάχιστον κάθε τέσσερις εβδομάδες και ότι η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης δεν θα πρέπει να δαπανηθεί στην καμπίνα οδηγού. Αυτό συμφωνήθηκε ήδη από τους υπουργούς μεταφορών στα τέλη του περασμένου έτους.

Οι μήνες των διαπραγματεύσεων είχαν προηγηθεί της θετικής ψηφοφορίας από το ΕΚ σχετικά με το χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης, την απόσπαση και την πρόσβαση στην αγορά και την εργασία, αλλά δεν μπορούσε να επιλυθεί ο διαχωρισμός μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Στη Ρουμανία ή τη Βουλγαρία, μεταξύ άλλων, υπάρχει φόβος ότι με υψηλότερους μισθούς οδηγού η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας των εσωτερικών μεταφορών, η οποία αντιπροσωπεύει ένα μη αμελητέο μερίδιο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, θα μειωθεί. Ωστόσο, δύο από τους τρεις εισηγητές του ΕΚ κατάφεραν να πάρουν πίσω τις συντηρητικές δυνάμεις.

 Ο Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης Ισμαήλ Ερτουγκ κατέβαλε εντατικές προσπάθειες για την επίτευξη συμβιβασμού.

Κυρίως οι βουλευτές της Ανατολικής Ευρώπης προσπάθησαν να ανατρέψουν το νομοθετικό πακέτο κατά την προηγούμενη σύνοδο ολομέλειας. Τέλος, η σοβαρή έλλειψη οδηγών και οι ασταθείς συνθήκες στους χώρους στάθμευσης, οι οποίες συζητήθηκαν εν τω μεταξύ δημοσίως, συνέβαλαν στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Οι ενώσεις μεταφορών από τη Δυτική και τη Βόρεια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της ομοσπονδιακής εφοδιαστικής οδικής μεταφοράς και διαχείρισης αποβλήτων (BGL) ζήτησαν επειγόντως ψηφοφορία για "έγκαιρη και βιώσιμη αντιμετώπιση των προφανών ανακατατάξεων στην αγορά μεταφορών της ΕΕ και εν μέρει των απαράδεκτων κοινωνικών συνθηκών για τους οδηγούς. Διαφορετικά, διάφορα κράτη μέλη θα διαχειριστούν κατά πάσα πιθανότητα με μεμονωμένα μέτρα και, ως εκ τούτου, θα δημιουργήσουν χάος διαφορετικών κανόνων. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες ενώσεις είναι ικανοποιημένες από την τρέχουσα κατάσταση και ελπίζουν να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς.

Πηγή:eurotransport.de 

https://www.eurotransport.de/artikel/bessere-arbeit-fuer-lkw-fahrer-eu-parlament-stimmt-fuer-mobilitaetspaket-10741295.html