ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Αγαπητοί συνεργάτες,

Ο αυξημένος έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές για την τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας και συγκεκριμένα των επαγγελματιών του χώρου της μεταφοράς απαιτεί την οργάνωσή τους ώστε να αποφευχθεί κάποια κύρωση σε περίπτωση ελέγχων από τις αρχές, τροχαία ή υπουργείο εργασίας. Σ΄ αυτό το πλαίσιο η μεταφόρτωση, αρχειοθέτηση κι ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων από τους ψηφιακούς ταχογράφους και τις ψηφιακές κάρτες οδηγών είναι υποχρεωτικές από την ευρωπαϊκή νομοθεσία (ν.561/2006 και καν.165/2014). Μ΄ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η νομιμότητα στην λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης.

Η «TACHO EXPERT ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Ε.» με πολυετή εμπειρία στο χώρο και συνεχή ενημέρωση γύρω από τις τρέχουσες εξελίξεις στις νομοθεσίες που αφορούν τον ταχογράφο παρέχει υπηρεσίες και υλικό για την διαχείριση των ψηφιακών δεδομένων στη βάση κάθε επιχείρησης ή και με απομακρυσμένη τηλεφόρτωση των δεδομένων μέσω τηλεματικών συστημάτων. 

Στην προσπάθειά μας να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες έχουμε προβεί σε συνεργασία με την συμβουλευτική εταιρεία THE PARTNERS GROUP, οι σύμβουλοι της οποίας μπορούν να σας καθοδηγήσουν ώστε να εκμεταλλευτείτε την πολύ συμφέρουσα επιδότηση που προσφέρει το πρόγραμμα "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ" ώστε να προμηθευτείτε καινούριο και αμεταχείριστο εξοπλισμό.

Πιστεύουμε πως πρέπει να εκμεταλλευτείτε την μοναδική ευκαιρία που σας δίνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα να εκσυγχρονίσετε τον εξοπλισμό σας με χρηματοδότηση από 50% έως και 65 %!

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε είτε σε εμάς είτε απ’ ευθείας στην εταιρεία « The Partners Group » και συγκεκριμένα στον σύμβουλο

Μάριος Κουσπάς
Σύμβουλος Επενδύσεων & Ανάπτυξης
www.thepartnersgroup.gr

mkouspas@thepartnersgroup.gr
+30 6985787646
Αιγαίου Πελάγους 89
Αγία Παρασκευή