ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ

Τα θέματα που θα συζητηθούν στο σεμινάριο είναι τα παρακάτω.   

  1. 'Eλεγχος τροχαίας.        ΈΛΕΓΧΟΣ   
  2. Χειρισμός και λειτουργία ταχογράφου.
  3. Νομοθεσίες.    
  4. Μεταφορτώσεις και αναλύσεις δεδομένων.                                 

                                                       

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση  των νομοθεσιών από τους οδηγούς,

οι

οποίοι βάλλονται πολλές φορές από παραπληροφόρηση και δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα φεκ.

Οι εταιρείες θα γλιτώνουν χρήματα από την επιβολή προστίμων.

Το σημαντικότερο όλων βέβαια,η ασφαλής οδήγηση που προκύπτει από τη σωστή λήψη διαλειμμάτων ανάπαυσης.