χειρόγραφη καταγραφή όταν δε βρίσκουμε parking

  Συμβαίνει πολύ συχνά κάποιο parking στη Γερμανία,Ιταλία,Ολλανδία κ.α να είναι γεμάτο.
Σε αυτή τη περίπτωση όταν ο οδηγός σταθμεύσει στο επόμενο parking και έχει υπερβεί τις ώρες εργασίας και οδήγησης,εκτυπώνει
μία 24ωρη εκτύπωση και στο πίσω μέρος συμπληρώνει τα εξής παρακάτω όπως θα δείτε και στην εικόνα.
α)Τη νομοθεσία που δικαιολογεί τη μετακίνηση από το ένα parking στο άλλο(κόκκινο πλαίσιο)
β)Από ποιά ώρα μέχρι ποιά ώρα ταξίδευε εώς το επόμενο parking(πράσινο πλαίσιο)
γ)Σημειώνει μια περιγραφή που δικαιολογεί γιατί δεν έκανε διάλειμμα(μπλε πλαίσιο)
 χειρόγραφη καταγραφή