ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Αγαπητοί συνεργάτες,

Ο αυξημένος έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές για την τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας και συγκεκριμένα των επαγγελματιών του χώρου της μεταφοράς απαιτεί την οργάνωσή τους ώστε να αποφευχθεί κάποια κύρωση σε περίπτωση ελέγχων από τις αρχές, τροχαία ή υπουργείο εργασίας. Σ΄ αυτό το πλαίσιο η μεταφόρτωση, αρχειοθέτηση κι ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων από τους ψηφιακούς ταχογράφους και τις ψηφιακές κάρτες οδηγών είναι υποχρεωτικές από την ευρωπαϊκή νομοθεσία (ν.561/2006 και καν.165/2014). Μ΄ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η νομιμότητα στην λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης.

Η «TACHO EXPERT ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Ε.» με πολυετή εμπειρία στο χώρο και συνεχή ενημέρωση γύρω από τις τρέχουσες εξελίξεις στις νομοθεσίες που αφορούν τον ταχογράφο παρέχει υπηρεσίες και υλικό για την διαχείριση των ψηφιακών δεδομένων στη βάση κάθε επιχείρησης ή και με απομακρυσμένη τηλεφόρτωση των δεδομένων μέσω τηλεματικών συστημάτων. 

Στην προσπάθειά μας να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες έχουμε προβεί σε συνεργασία με την συμβουλευτική εταιρεία THE PARTNERS GROUP, οι σύμβουλοι της οποίας μπορούν να σας καθοδηγήσουν ώστε να εκμεταλλευτείτε την πολύ συμφέρουσα επιδότηση που προσφέρει το πρόγραμμα "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ" ώστε να προμηθευτείτε καινούριο και αμεταχείριστο εξοπλισμό.

Πιστεύουμε πως πρέπει να εκμεταλλευτείτε την μοναδική ευκαιρία που σας δίνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα να εκσυγχρονίσετε τον εξοπλισμό σας με χρηματοδότηση από 50% έως και 65 %!

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε είτε σε εμάς είτε απ’ ευθείας στην εταιρεία « The Partners Group » και συγκεκριμένα στον σύμβουλο

Μάριος Κουσπάς
Σύμβουλος Επενδύσεων & Ανάπτυξης
www.thepartnersgroup.gr

mkouspas@thepartnersgroup.gr
+30 6985787646
Αιγαίου Πελάγους 89
Αγία Παρασκευή

DTCO vdo counter

Τώρα μπορείτε με χαμηλό κόστος να αναβαθμίσετε τον ταχογράφο σας για να σας ενημερώνει για τους χρόνους που υπολείπονται για το επόμενο διάλειμμα,την επόμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία ανάπαυση,τους υπολειπόμενους χρόνους οδήγησης και εργασίας.

 vdo counter 1024x768
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με το tachomattyellow o διαχειριστής μπορεί εύκολα να επιτύχει:

 Ψηφιοποίηση κι αποθήκευση δεδομένων
δίσκων καταγραφής αναλογικού ταχογράφου
 Μεταφόρτωση δεδομένων από κάρτα
οδηγού ψηφιακού ταχογράφου
 Ανάλυση δραστηριοτήτων οδηγού
 Ανάλυση ταχύτητας οχήματος
 Αναφορά παραβάσεων σχετικά με τις ώρες
οδήγησης
 Αναφορά παραβάσεων σχετικά με τις ώρες
εργασίας
Προγραμματισμός μελλοντικών δρομολογίων
Για κάθε οδηγό, με τη μεταφόρτωση των δεδομένων του, υπολογίζονται
οι ώρες που μπορεί ακόμα να οδηγήσει σε ημερήσια, εβδομαδιαία
και δεκαπενθήμερη βάση. Αντίστοιχα, υπολογίζονται κι οι ώρες που
απομένουν έως την ανάπαυσή του. Με αυτήν την ανάλυση, ο διαχειριστής
στόλου μπορεί να σχεδιάσει εύκολα και σωστά τα μελλοντικά δρομολόγια,
αποφεύγοντας τη δημιουργία παραβάσεων ωραρίων.
Προσαρμοσμένο στην Ελλάδα
Με ελληνικό μενού, με ενσωματωμένες τις διατάξεις της Ελληνικής
Νομοθεσίας που σχετίζονται με τον ταχογράφο και τις διατάξεις που
σχετίζονται με την Επιθεώρηση Εργασίας (όπως το Π.Δ. 167/2006) και με
τεχνική υποστήριξη από γνώστες των θεμάτων ταχογράφου στην Ελλάδα.